Het plezier van samen leren

Onze school »   Schoolgids en schoolplan
 

Schoolgids en schoolplan

Schoolplan

We schrijven elke vier jaar een nieuw schoolplan. Het huidige schooplan is geschreven in juli 2019, voor de schooljaren 2019-2023.
In de loop van vier jaar verandert er natuurlijk nogal wat binnen onze school, daarom is het af en toe noodzakelijk om het plan bij te stellen of deels te herschrijven.
U kunt hieronder steeds de meest recente versie van het schoolplan vinden.
Klik hier voor het volledige schoolplan 2019-2023 van onze school.

Klik hier voor de meerjarenplanning behorende bij het schoolplan.

Jaarplan

Het jaarplan 2019-2020 beschrijft concreet waaraan gewerkt gaat worden in dit schooljaar. Het is een uitgewerkte versie van één schooljaar uit het bovengenoemde schoolplan en beschrijft de ontwikkelingen waarmee de school in het huidige schooljaar bezig is. U kunt het jaarplan hier downloaden.

Schoolgids

De schoolgids geeft een goed beeld van onze school. Hierin vindt u alle actuele informatie voor het lopende schooljaar. In juli of augustus ver­schijnt steeds een nieuwe versie. 
Elke school heeft een schoolgids. Dit is een gids voor ouders waarin de school zichzelf beschrijft. In de schoolgids maakt de school duidelijk wat haar doelen zijn, hoe ze die doelen wil bereiken en welke resultaten ze heeft behaald. In de schoolgids staat hoe extra zorg eruit ziet voor kinderen met leermoeilijkheden of gedragsproblemen. Daarnaast geeft de school in de schoolgids informatie over de ouderbijdrage en de rechten en plichten van ouders en kinderen.
De schoolgids informeert ouders over de plannen voor het komende schooljaar.
U kunt de schoolgids van 2019-2020 hier downloaden.

Jaarkalender

U kunt de jaarkalender van 2019-2020 hier downloaden.