Het plezier van samen leren

Onze school » Over de school »   Onze kernwaarden - SGAAP
 

Onze kernwaarden - SGAAP

De kernwaarden van den Akker voor het schoolplan 2015-2019

 

Oorspronkelijk hebben we als team 8 waarden vastgesteld die voor ons van belang zijn. 8 is nogal veel, dus is het aantal teruggebracht tot 5. Het motto in ons schoollogo (Het Plezier van Samen leren) is daarbij leidend voor onze waarden. Dus  SAMEN en PLEZIER horen er zeker bij. Heel veel dingen die ons inspireren verschaffen ons ook plezier, dus de waarde INSPIREREND valt samen met PLEZIER.  We kunnen niet SAMEN leren zonder RELATIEGERICHT te zijn, dus die vallen ook samen. Bovendien ligt het idee van COÖPERATIEF LEREN hieraan ten grondslag. Er kan geen GROEI plaats vinden als er geen DUIDELIJKHEID is, dus die gaan ook een relatie aan. Komen we tot 5 waarden: 1. SAMENWERKEN, 2. GROEI, 3. AUTHENTICITEIT, 4. AUTONOMIE, 5. PLEZIER.  We werken SAMEN met alle mensen die bij den Akker betrokken zijn; leerlingen, leerkrachten,ouders, bestuur, wijk, kinderopvang, peuterspeelzaal, gemeente Oisterwijk enz. Pas dan is GROEI mogelijk, en om die GROEI te bevorderen zullen we als den Akker vooral continu moeten blijven verbeteren en AUTHENTICITEIT moeten waarborgen (wat maakt dat ouders voor den Akker kiezen? Waarin onderscheidt den Akker zich van andere scholen? Hoe AUTHENTIEK zijn wij?) Als we AUTHENTIEK zijn streven we ook naar AUTONOMIE, den Akker wil zelfstandig blijven, we willen onze leerlingen zelf leerdoelen laten bepalen, intrinsieke motivatie (zowel van leerkrachten als leerlingen), we werken met databorden en wat we bereiken willen we samen vieren en zo komen we bij PLEZIER. Dat maakt samen SGAAP

 Sgaap

Verkeerd gespeld en daarom opvallend.

 

Een leerkracht is eigenlijk een SGAAP met 5 poten want hij moet van alle markten thuis zijn. 5 poten, dus 5 waarden.

Die foute spelling brengt ons ook bij Passend Onderwijs, je mag zijn wie je bent met fouten en gebreken, en bij elkaar in je waarde laten. Je bent goed zoals je bent. Ik ben OK, jij bent OK , wij zijn OK!

En we proberen SAMEN om voor onze leerlingen een goede leeromgeving te creëren, (wat heeft deze leerling nodig om te kunnen leren? 1-zorgroute) Een SGAAP symboliseert ook warmte, veiligheid en vertrouwen, waarden die vaak genoemd zijn tijdens onze verkenning van waarden. Als den Akker dit SGAAP in  zijn volle wolligheid aan kan bieden dan GROEI(t) er vast iets goeds uit!

 

S= Samenwerken

G= Groei

A= Authentiek

A= Autonoom

P= Plezier