Het plezier van samen leren

Voor ouders » Overblijven »   Voor- en nachoolse opvang
 

voor- en naschoolse opvang

Voor de voorschoolse opvang  komen de kinde­ren na het ontbijt om 07.30 uur naar de kinderopvang.

Zo beginnen ou­ders én kinderen de dag ontspannen en gezel­lig. U  kunt uw kinderen gebruik laten maken van de voorschoolse opvang van 07.30-08.30 uur op 't Kompas (in de school). De kinderen vermaken zich met spelletjes, knutselen e.d.

Om 08.20 uur brengt de pedagogische medewerkster de kinderen naar de klas.

Voor meer informatie kunt u bellen met ons regiokantoor midden Brabant: 013-5339933 of kunt u mailen naar: regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl

 

Uw kinderen kunnen gebruik maken van o.a. de volgende mogelijkheden voor naschoolse opvang:

*           Kinderopvang Humanitas BSO 't Kompas

Lavendel 3  5061 WB  Oisterwijk (in de school)

T 013 5220822 W http://www.kinderopvanghumanitas.nl/

*           Kinderopvang Tierelier

Spoordijk 8   5059  AP Heukelom  (gem. Oisterwijk)

T  013 5400166  W www.kinderopvangtierlier.nl

 

Voor de scholen onder Stg BOOM verzorgt Kinderopvang Humanitas de voor – en naschoolse opvang op BSO 't Kompas (in onze school!) en op den Donk’. De ouders zijn echter vrij om te kiezen voor een andere organisatie bv. de kinderopvang van Tierelier.

 

Sinds enkele jaren bieden de scholen de kinderen de mogelijkheid om na schooltijd enkele uren door te brengen in de kinderopvang. Een taxichauffeur haalt de kinderen rond 15.30 uur op en brengt hen naar de opvang. Vanaf augustus 2011 is BSO 't Kompas in ons schoolgebouw gevestigd.

Kinderopvang is vrije tijd voor de kinderen. Daarom zorgt de groepsleiding voor een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod, waaruit de kinderen mogen kiezen.

De betaling voor de kinderopvang regelt Humanitas of Tierelier met de ouders.

In de wet dagarrangementen (BSO) is geregeld dat scholen opvang van de kinderen moeten aanbieden tussen 07.30 en 18.30 uur tijdens de gewone schooldagen, maar ook op vrije dagen en vakanties. Stg BOOM heeft hierover afspraken gemaakt met Kinderopvang Humanitas, waarbij zij gelet heeft op de kwaliteit en het voldoen aan de wettelijke eisen.

De overheid geeft een subsidie voor kinderopvang via de belastingdienst. Zie hiervoor www.belastingdienst.nl.

 

 

Meer info?

013 523 06 68

of schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief >