Het plezier van samen leren

Voor ouders »   Ouderraad
 

Ouderraad

Den Akker heeft een enthousiaste Ouderraad die het team van leerkrachten ondersteunt bij de activiteiten die door het jaar heen georganiseerd worden. Met de ouderbijdrage kunnen zij deze realiseren voor de kinderen van Den Akker. Een overzicht van alle gezellige activiteiten die de Ouderraad elk jaar organiseert leest u hieronder.

 

Ouderraad

 

De ouderraad is samengesteld uit ouders, die zich hiervoor kandidaat hebben gesteld. Onge­veer één keer per maand vergadert de ouder­raad met een vertegenwoordiger van het team.
Ze praat over zaken, die van belang zijn voor het wel en wee op onze school. Het belangrijkste doel van de ouderraad is het bevorderen en on­derhouden van goede contacten tussen ouders en school.

Algemeen

Het organiseren en ondersteunen van allerlei ac­tiviteiten voor de kinderen is één van de manieren waarop dit gebeurt. Tijdens de al­gemene info- en ouderavond in­formeert de ouderraad u over het afgelopen schooljaar en legt zij financiële verantwoor­ding af.

Speelgoedmarkt

Kinderen van Den Akker verkopen hun tweedehands speelgoed en kleding. Een leuke, druk bezochte markt met extra activiteiten waarvan de opbrengst van de activiteiten voor de Ouderraad is.

 

Schooljaarfeest

De dag voor de herfstvakantie vieren wij de verjaardag van onze school. Een gezellige dag met leuke activiteiten en ieder jaar hebben we een ander thema.

 

Sinterklaas

Ook dit jaar komt sint met zijn pieten weer naar Den Akker. Wie neemt hij dit jaar mee? Trammelanto, Paco, Juanita? Het is altijd weer een verrassing. De sint brengt natuurlijk een leuk kadootje mee voor de kinderen van de onderbouw.

 

Kerst

Ouders zijn elk jaar weer creatief in het bedenken van lekkere hapjes voor ons kerstbuffet. Hiervan wordt lekker gegeten bij een gezellig kaarsje en de kerstboom. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het kerstverhaal in verschillende vormen.

Hiernaast organiseren we ook nog een leuke kerstactiviteit (bijvoorbeeld een optocht of een kerstmarkt). De opbrengsten hiervan gaan gedeeltelijk naar een goed doel.

 

Carnaval

Hossen, springen, dansen en zingen en tot slot een gezellige optocht. Wij brabanders maken er een vrolijk feest van.

 

Pasen

De hele school gaat paaseieren zoeken en we sluiten af met een paasviering.

 

Schoolfotograaf

Alle kinderen op de foto. De Ouderraad zorgt ervoor dat alles gesmeerd verloopt. Neuzen gepoetst, staartjes recht, haren gekamd. Zo komen ze mooi op de kiek.

 

Themadag

Een wisselend thema, bijvoorbeeld verkeer of techniek. Allerlei, bij het thema passende, activiteiten zorgen voor een gezellige en leerzame dag.

 

Avondvierdaagse

Afgelopen jaar liep meer dan de helft van de leerlingen mee. Gaan we dit jaar voor een nog groter aantal? We doen ook altijd mee met de wedstrijd voor het mooiste spandoek en die hebben we al 4 keer op een rij gewonnen !! De ouderraad zorgt ook voor iets lekkers en wat te drinken onderweg.

 

Schoolreisje

Alle kinderen kijken uit naar het jaarlijkse schoolreisje. Wat zal het dit jaar worden?

 

Musical

De kinderen van groep 8 spelen een geweldige musical als afsluiting van hun basisschoolperiode. De ouderraad zorgt die avond voor de hapjes en drankjes.

 

Ouderbijdrage

De activiteiten van de Ouderraad kosten geld. Daarom vraagt de ouderraad een jaarlijkse vrij­wil­lige ouderbijdrage per leerling. Voor leerlin­gen die in de loop van het schooljaar op onze school worden geplaatst, wordt een evenredig deel van de jaarlijkse bijdrage gevraagd.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief, waarin de OR u vraagt haar te machtigen de ouderbijdrage (€ 30,--) eenmalig automatisch te mogen afschrijven.
Jaarlijks ontvangen ouders een machtigingsformulier, waarmee ze de bijdrage kunnen betalen. Download hier het formulier.

Verslagen ouderraad

Hieronder vindt u de verslagen van de ouderraadbijeenkomsten. Deze zijn altijd openbaar; de planning is opgenomen in de jaarkalender.

 

Notulen vergadering 6 november 2017

Notulen vergadering 4 oktober 2017

Meer info?

013 523 06 68

of schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief >