Het plezier van samen leren

Onze school »   Over ons
 

Onze school

Onze school ligt centraal in de wijk ‘de Pannenschuur’.
Naast de school ligt Peuterspeelzaal ‘Dribbel’ en een mooie sportzaal en op het schoolterrein in de buitenschoolse opvang gehuisvest. In de school is bso 't Kompas van kinderopvang Humanitas gevestigd.
De school telt ongeveer 160 leer­lingen, die verdeeld zijn over 7 groepen. De school in 2015 ruim 35 jaar.
De groepslokalen zijn gegroepeerd rond een grote centrale gemeenschapsruimte, waarin sinds mei 2007 een toneel- en presentatie-mogelijkheid is opgenomen. Deze ruimte gebruiken we voor het werken in kleinere groep­jes, maar ook voor vieringen, musicals en het werken aan de computer.
Sinds april 2013 is onze school geheel gerenoveerd, waardoor de school een moderne uitstraling heeft en is ingericht voor het onderwijs van de toekomst. In maart 2010 is de hele school ingericht met nieuw leerlingenmeubilair.
Kinderen uit de gehele wijk vinden op onze school een plaatsje en de schoolbevolking vormt daardoor een afspiegeling van onze wijk:

  • Onze school is een katholieke basisschool.
  • We gaan uit van het leerstofjaarklassen­systeem. Dit betekent dat de leerlingen verdeeld zijn over acht jaargroepen, waarin we steeds een deel van de leerstof aanbieden. Aan het eind van de ochtend en het begin van de middag gaan we 'Akkeren'. Dat wil zeggen dat kinderen via een zelfstandig werkcircuit aan de verwerking van de lesstof werken.
  • Er is volop ruimte voor individuele begeleiding van de leerlingen; deze begeleiding krijgen kin­deren zowel binnen de eigen groep, als in kleine groepjes buiten de groep. (zie verder onder het hoofdstuk leerlingen­zorg).

Meer info?

013 523 06 68

of schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief >