Het plezier van samen leren

Onze school » Leerwijze »   Continu Verbeteren
 

Continu Verbeteren en gemotiveerde kinderen

  • De verantwoording voor de inhoud en de kwali­teit van het onderwijs ligt op de eerste plaats bij de school en het team van leerkrachten.
  • We willen de kinderen motiveren met behulp van een doordachte organisatievorm, goede onderwijsmaterialen en heldere schoolafspra­ken. Kin­deren moeten optimaal kunnen preste­ren, waarbij we gericht omgaan met de ver­schillen in aanleg, capaciteiten en mogelijkhe­den.

Meer info?

013 523 06 68

of schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief >