Het plezier van samen leren

Onze school » Leerlingenzorg »   Onderwijsconsulent van Plein 013
 

consulent Plein 013

Vernieuwde kennismakingPlein 013

 

Ik ben Guusje van Dongen

Dit schooljaar, 2015-2016, is mijn tweede jaar als consulent Plein 013.

Ik ben in dienst van het samenwerkingsverband Plein013.

 

Was het eerst jaar een vliegende start, nu beginnen we een beetje te landen en krijgen mijn werkzaamheden op den Akker meer vorm.

Elke woensdagochtend ben ik op den Akker. Ik ondersteun jullie i.ber, Margo Konings, in de zorg omtrent alle kinderen.

Niet alle kinderen zijn hetzelfde: de een gaat fluitend door de basisschool, de ander heeft meer moeite om het leerproces bij te houden, soms vindt een kind  het moeilijk zich goed te concentreren en weer een ander vindt het lastig om goed om te gaan met andere kinderen.

Samen met de leerkrachten en i.b-er zoeken we naar passende oplossingen voor deze kinderen zodat zij  fijn op hun eigen basisschool in de buurt kunnen blijven.

Doel van mijn ondersteuning is om zo veel mogelijk kinderen een passende plek te bieden binnen het reguliere onderwijs. Soms zijn daar in de klas kleine individuele aanpassingen voor nodig. Een andere keer heeft een kind extra individuele ondersteuning nodig buiten de klas om zodoende weer mee te kunnen doen aan het gewone programma inde klas.

Omgaan met verschillen: het team van den Akker staat daar open voor en zij doen alles wat in hun mogelijkheden ligt om dit te realiseren.

Ik kom daarom nogal eens in de klassen, ik werk met kinderen en ik heb overleg met de leerkrachten en natuurlijk ook met ouders.

Soms komt het voor dat, ondanks de aanpassingen en extra ondersteuning , de reguliere school niet meer passend is voor een kind. Hij kan het gewone lesprogramma niet meer bijbenen en wordt daardoor ongelukkig. Dat is het laatste wat we willen. In goed overleg met de ouders, die vanaf het begin betrokken worden in dit proces, wordt dan een passende school gezocht.

Ieder kind een goede onderwijsplek: Passend Onderwijs!

 

Plein013 is het samenwerkingsverband in de regio Tilburg van alle gewone basisscholen en het speciaal onderwijs.

Wil je meer weten? www.plein013.nl

 

Guusje van Dongen

Meer info?

013 523 06 68

of schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief >