Het plezier van samen leren

Onze school »   Kwaliteitszorg
 

Kwaliteitszorg, zorg voor goed onderwijs

Elke school wil een goede school zijn. Het onder­wijs en de begeleiding van kinderen moet goed zijn. Het is alleen de vraag, wat is GOED?.

Het is heel moeilijk om te omschrijven wat goed is, omdat iedereen hieraan eigen invulling kan geven
Eigenlijk gaat het bij de zorg voor kwaliteit in scholen om vijf eenvoudige vragen:
  •     Doen we de goede dingen?
  •     Doen we die dingen ook goed?
  •     Hoe weten we dat?
  •     Vinden anderen (ouders, inspectie enz) dat ook?
  •     Wat doen we met deze kennis? Leidt dit tot veranderingen in de organisatie van het onderwijs?
  •  Kwaliteitszorg

Meer info?

013 523 06 68

of schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief >